سخن روز /
تشکیل اتحادیه های شهرستانی/ استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی
 
 لینک سامانه ارائه دهنده خدمت                                                دریافت فایل به صورت pdf
 

شناسه2 خدمت/ زیرخدمت:

13021207103

عنوان خدمت/زیرخدمت1:

تشکیل اتحادیه های شهرستانی/ استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی

نوع خدمت3:

¨خدمت به شهروندان (G2C ( þخدمت به کسب و کار (G2B ( £ خدمت به دیگر دستگاه­های دولتی(G2G (

نحوه­ی دسترسی به خدمت4:

£حضوری در میزخدمت £حضوری با مراجعه به واحدهای داخلی ¨ الکترونیکی þ نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

مدت زمان ارائه­ی خدمت5 (در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی):

بازه زمانی یه هفته تا یک ماه

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت6:

اتحادیه شهرستانی: درخواست کتبی عضویت هیات مدیره شرکت های تعاونی به انضمام ارسال اطلاعات و مدارک : تعداد اعضا، میزان سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات شرکت های تعاونی مذکور، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان احراز هویت حقوقی

اتحادیه استانی: درخواست کتبی عضویت هیات مدیره اتحادیه های شهرستانی به انضمام ارسال اطلاعات و مدارک : تعداد اعضا، میزان سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات ا تحادیه شهرستانی، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقوقی

نحوه­ی پرداخت /شماره حساب­ بانکی8

مبلغ (ریال) و موضوع پرداخت7

هزینه(های)

ارائه خدمت

ندارد

ندارد

   

استعلام­ها9: استعلامهای مالیاتی-بانکی-سوء پیشینه

شماره تماس مستقیم:

مسئول اصلی ارائه ­دهنده­ی خدمت10:

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه11:

http://semnan.corc.ir/

سربرگ میز خدمت

نام و آدرس سامانه(های) مرتبط با خدمت12:

http://irsherkat.ssaa.ir/Design/EstablishmentRequest/Index.aspx

تنها بخش اطلاع رسانی و درخواست ثبت شرکت بصورت الکترونیک و از طریق وبگاه سازمان و وبگاه سازمان ثبت می باشد.

رویه­ی ارائه­ی شکایات:

قوانین و مقرّرات و آیین­نامه­های مرتبط با خدمت13:

قانون شرکت های تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیه های بعدی ( مصوب 9/4/1352 و 4/3/1354)

پاسخ به سؤالات متداول14:

-حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه های شهرستانی یا استانی چند شرکت /اتحادیه می باشد؟

حداقل 5 شرکت یا اتحادیه باید برای تشکیل اتحادیه های شهرستانی یا استانی تشکیل شده باشد

2-شرایط اتحلال اتحادیه های شهرستانی یا استانی چیست؟

خارج شدن از حدنصاب لازمکاهش سرمایه-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

3-وضعیت مطالبات اتحادیه از اعضا چگونه است؟

جزء مطالبات ممتازه میباشد.

4-انتقال سهام اتحادیه به غیرعضو چگونه است؟

انتقال سهام غیرعضو ممنوع میباشد.

فرایند ارائه­ی خدمت (فلوچارت)15:

مراحل گردش کار:

درخواست کتبی تشکیل اتحادیه وتشکیل پرونده

بررسی وکنترل درخواست واعلام نظر به استان

صدور مجوز اولیه وارسال فرم هیئت موسس وتشکیل حساب غیرقابل برداشت

صدور مجوز رسمی وارسال آگهی تاسیس ثبت دردفترخانه

 
    
 
تاریخ به روز رسانی:
2019/07/10
تعداد بازدید:
2457
Powered by DorsaPortal