سخن روز /
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse متفرقهمتفرقه
آدرس
نقشه سایت
اخبار
آرشیو اصلی
Collapse منو اصلی سمنانمنو اصلی سمنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
تاریخچه و سیرتکامل سازمان
هدف و ظرفیتهای قانونی
وظایف و ماموریت های سازمان
فعالیتها و برنامه های سازمان
اساسنامه سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار اداری</span>ساختار اداری
نمودار تشکیلاتی
معرفی مدیر سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای زیرمجموعه</span>واحدهای زیرمجموعه
حوزه معاونت
اداره امور عمومی
اداره بازرگانی
اداره خدمات فنی و کشاورزی
اداره حسابرسی
اداره آموزش
دفتر امور تشکلها
روابط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارات شهرستانهای تابعه</span>ادارات شهرستانهای تابعه
اداره تعاون روستایی شهرستان سمنان
اداره تعاون روستایی شهرستان شاهرود
اداره تعاون روستایی شهرستان دامغان
اداره تعاون روستایی شهرستان گرمسار
اداره تعاون روستایی شهرستان آرادان
اداره تعاون روستایی شهرستان میامی
اداره تعاون روستایی شهرستان سرخه
اداره تعاون روستایی شهرستان مهدیشهر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتحادیه های تحت پوشش</span>اتحادیه های تحت پوشش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تشکلهای اقتصادی   </span>تشکلهای اقتصادی
تعاونیهای روستایی و اتحادیه ها
تعاونیهای کشاورزی و اتحادیه ها
تعاونیهای تولید و اتحادیه
تعاونیهای زنان و اتحادیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تشکلهای مدنی</span>تشکلهای مدنی
صنف کارهای کشاورزی
انجمن خبرگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میزخدمت</span>میزخدمت
Collapse خدمات مدیریت تعاون روستایی استان سمنانخدمات مدیریت تعاون روستایی استان سمنان
تامین و توزیع نهاده های کشاورزی
خرید ، عرضه و فروش محصولات کشاورزی
تشکیل اتحادیه های شهرستانی/ استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی
سازماندهی مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی
تشکیل شرکت های تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی و زنان
سازماندهی و تشکیل انجمن، کانون و مجمع ملی خبرگان کشاورزی و هماهنگی و حمایتی تشکلهای کشاورزی
تاسیس و راه اندازی شرکت سهامی زراعی
تشکیل شرکت کشت و صنعت
مشاوره و تائیدیه فنی طرح های سرمایه گذاری دراحداث و توسعه زیرساخت های موردنیاز اتحادیه ها و شرکت ها
ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوشش
میز خدمت الکترونیک(ویژه ارباب رجوع)
Collapse ارتباط با ماارتباط با ما
رسیدگی به شکایات مردمی
پرسشهای متداول
نظرسنجی
انتقادات و پیشنهادات
Collapse پدافندغیرعاملپدافندغیرعامل
اخبار پدافندغیرعامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی</span>مطالب آموزشی
اصول حاکم بر نظام پدافند غیرعامل
تاریخچه پدافند غیرعامل
عوامل راهبردی موثر در تامین نیازهای اساسی
تهدید زیستی
پدافند غیرعامل 1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پشتیبانی از افراد کم توان</span>پشتیبانی از افراد کم توان
صفحه خوان برای افراد کم بینا و نابینا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک </span>خدمات الکترونیک
سامانه های خدمات دولت
لیست 29 خدمتPowered by DorsaPortal