سخن روز /
تاسیس و راه اندازی شرکت سهامی زراعی
 
  لینک سامانه ارائه دهنده خدمت                                   دریافت فایل به صورت pdf
 

شناسه2 خدمت/ زیرخدمت:

13011207102

عنوان خدمت/زیرخدمت1:

تاسیس و راه اندازی شرکت سهامی زراعی

نوع خدمت3:

þخدمت به شهروندان (G2C ( þخدمت به کسب و کار (G2B ( £ خدمت به دیگر دستگاه­های دولتی(G2G (

نحوه­ی دسترسی به خدمت4:

þحضوری در میزخدمت £حضوری با مراجعه به واحدهای داخلی ¨ الکترونیکی þ نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

مدت زمان ارائه­ی خدمت5 (در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی):

یک هفته

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت6:

1- تقاضای کتبی متقاضیان،2- معرفی نامه استان،3- گزارش بازدید و ارزیابی فنی استان، 4- نتایج مطالعات امکان سنجی توسط مشاور فنی، 5- برگ محضری واگذاری حق بهره برداری از عوامل تولید به شرکت توسط بهره برداران، 6- صورتجلسه تعیین کمیته ارزیابی منابع، 7- صورتجلسه ارزیابی منابع و عوامل تولید، 8- آگهی دعوت مجمع عمومی، 9- صورتجلسه مجمع، 10- اساسنامه شرکت، 11- آگهی تاسیس شرکت، 12- صورتجلسه هیئت مدیره شرکت. 13- مصوبات هیئت مدیره برای£ نقل و انتقال سهام، 14- تقاضای کتبی سهامدار برای انتقال سهام، 15- گواهی حصر وراثت. و احراز هویت حقیقی و حقوقی

نحوه­ی پرداخت /شماره حساب­ بانکی8

مبلغ (ریال) و موضوع پرداخت7

هزینه(های)

ارائه خدمت

ندارد

ندارد

   

استعلام­ها9: دارد

شماره تماس مستقیم:

33452292

مسئول اصلی ارائه ­دهنده­ی خدمت10:

اداره آموزش

آقای میر محسنی

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه11:

بخش اطلاع رسانی خدمت در میز خدمت حضوری و وبگاه سازمان

http://semnan.corc.ir/

قسمت میز خدمت الکترونیک

نام و آدرس سامانه(های) مرتبط با خدمت12:

رویه­ی ارائه­ی شکایات:

قوانین و مقرّرات و آیین­نامه­های مرتبط با خدمت13:

قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی(مصوب 3/2/52) ، اساسنامه شرکت های سهامی زراعی مصوب 7/12/90 هیات وزیران، قانون تجارت،قانون راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاه های آب و وسایل آبیاری واقع در حوزه عمل شرکت های سهامی زراعی و شرکت های تعاونی تولید روستایی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامدارن نمی باشد(مصوب 8/8/52)،قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی(مصوب 5/3/54)،لایحه قانونی اصلاح بعضی از موارد قانونی گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی(مصوب17/9/58)،آیین نامه اجرایی تشکیل شورای امور شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید موضوع ماده 17 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی(مصوب28/12/91)، آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف موضوع ماده 8 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از سود سهام وزارت جهاد کشاورزی در شرکت های سهامی زراعی موضوع ماده 3 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، آیین نامه اجرایی قانون گسترش کشاورزی(مصوب14/4/55)، آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی(مصوب 1385)، آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی(مصوب 9/4/87)،دستور العمل آیین نامه ماده 3 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی(مصوب 26/12/92 هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران)، دستور العمل آیین نامه ماده 8 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی(تایید مدیریت امور حقوقی 28/8/93 و ابلاغ 8/9/93)،دستورالعمل تغییر و تحول مدیرعامل در شرکت های سهامی زراعی، دستورالعمل استخدامی شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل شرایط عضویت اعضای هیئت مدیره:مدیرعامل و بازرسان شرکت های سهامی زراعی و وظایف هیئت رئیسه مجمع شرکت های سهامی زراعی و شیوه نامه برگزاری مجامع،دستورالعمل نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه استفاده از عواید سهام در شرکت های سهامی زراعی(موضوع مواد 9،10،19 قانون تشکیل شرکت های زراعی و مواد 43 و 8 اساسنامه شرکت سهامی زراعی)،دستورالعمل شرکت های تعاونی تولید متقاضی تبدیل به شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل مقررات مالی و معاملات شرکت های سهامی زراعی،دستورالعمل ضوابط ارزیابی تعیین ارزش حق استفاده از منابع آب و خاک و عوامل تولید در شرکت های سهامی زراعی(به استناد تبصره ماده 2 قانون و بند 2 الی 7 تصویب نامه هیئت وزیران مصوب7/12/90)،دستورالعمل سیاستگزاری،برنامه ریزی و نظارت بر وصول و مصرف اعتبارات آموزشی اتحادیه و شرکت های تعاونی تولید روستاییو سهامی زراعی(مصوب 17/6/93)

پاسخ به سؤالات متداول14:

فرایند ارائه­ی خدمت (فلوچارت)15:

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده­ی فرم: سیف علیان

شماره تماس: 33456948 داخلی 4

نام و نام خانوادگی تأیید کننده­ی فرم: (مدیر/ معاون) احسان عباسپور

شماره تماس: 33452291

 
 
تاریخ به روز رسانی:
2019/07/09
تعداد بازدید:
2379
Powered by DorsaPortal