سخن روز /
بیانیه راهبرد مشارکت عمومی

بسمه تعالی

راهبرد مشارکت شهروندان در تصمیمات وفرآیندهای سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در راستای اجرای ماده 9 تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری ، این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نهایت سعی و تالش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.
لذا سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران راهبرد مشارکت شهروندان در تصمیمات وفرآیندهای سازمان را به شرح ذیل اعالم می نماید:
 سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران تالش می نماید برخی از آئین نامه ها ، دستورالعمل ها وضوابط اجرایی مرتبط با حقوق افراد را پس از تهیه پیش نویس وقبل از تصویب نهایی ، از طریق پایگاههای اطالع رسانی خود طی مدت دو هفته در اختیار عموم برای اظهار نظر قراردهد وپس از دریافت انتقادات وپیشنهادات سازندا نسبت به اصالح آنها اقدام نماید
 در جهت خدمت رسانی بهتر ، رفع نواقص و دریافت نظرات کاربران ، امکان نظر سنجی را درسایت به آدرسhttps://corc.ir/ فراهم نموده است. دراین تارنما سعی شده کلیه استاندارد های مورد نیاز اعم از کاربر پسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات تارنما، دسترس پذیری تارنما ، دسترس پذیری اطالعات، بیانه حریم خصوصی و بیانیه سطح توافق خدمات ایجاد گردد.
 اصالح و بهبود روشهای ارائه خدمات و اطالع رسانی به مراجعین از طریق سایت ایجاد و همواره مدنظر مسئولین این سازمان بوده است.
 اهمیت به اطالع رسانی و بروز رسانی اخبار، اطالعیه ها و ....درسایت سازمان یکی از مهمترین اهداف این سازمان مطرح شده است.
 دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مراجعین و پاسخگویی به آنها درسایت سازمان ازطریق سامانه https://bazrasi.corc.ir/ فراهم شده است.
 زمینه دریافت پیام مخاطبین از طریق پست الکترونیک news@corc.ir و پاسخگویی به آنها ایجاد شده است.
 شماره تماس، نمابر وپست الکترونیک معاونین و روسا در تارنمای سازمان درج گردیده است.

1398/04/17
تصاویر مرتبط
RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
Powered by DorsaPortal